Bahagian Pelupusan Tanah Print
Written by Administrator   
Monday, 02 April 2012 02:53
 • Permohonan tanah biasa oleh orang perseorangan/swasta, Jabatan Kerajaan yang kurang dari 10 ekar
  • Permohonan tanah besar-besaran berkelompok
   • Permohonan untuk Lesen Pendudukan Sementara (LPS)
    • Permohonan untuk Sijil Kebenaran Carigali (SKC) dan Pajakan Lombong (SL/PL)
     • Permohonan tanah di bawah dasar penswastaan
      • Permohonan rayuan pengurangan premium
       • Permohonan pecah bahagian bagunan dan pendaftaran hakmilik strata
Last Updated on Monday, 17 December 2018 04:06