Bahagian Teknologi Maklumat Print
Written by Administrator   
Monday, 02 April 2012 02:56
 • Memberikan khidmat sokongan teknikal dalam teknologi maklumat dan komunikasi kepada penjawat awam dan komuniti ke arah merealisasikan Program Kerajaan Elektronik di peringkat daerah.
  • Menyelaras dan mengawasi penggunaan sistem, peralatan ICT, server dan lain-lain yang berkaitan.
   • Membangun dan mengemaskini Laman Web Jabatan.
    • Menyelenggara keperluan Sistem Pendaftaran Tanah Berkomputer (SPTB), iSOLAR, e-Mohon, E-Consent, dan lain-lain sistem aplikasi yang dibangunkan dari semasa ke semasa.
     • Membuat pembelian dan pembaikian peralatan ICT di jabatan.
      • Menyediakan latihan untuk semua pegawai dan anggota termasuk latihan pengguna.
Last Updated on Monday, 17 December 2018 04:10