Bahagian Pentadbiran Dan Kewangan Print
Written by Administrator   
Tuesday, 02 April 2013 07:45

FUNGSI UTAMA BAHAGIAN PENTADBIRAN DAN KEWANGAN

1.Urusan perkhidmatan pada kakitangan pejabat seperti cuti, latihan,pekeliling, sistem filling, kursus.

2.Urusan pembelian peralatan pejabat.

3.Urusan duti setem.

4.Urusan permohonan kerakyatan.

OBJEKTIF BAHAGIAN PENTADBIRAN DAN KEWANGAN

1.Menyampaikan fahaman mengenai dasar – dasar kerajaan membawa perubahan serta pembangunan.

2. Disamping itu juga merupakan pembawa keperluan – keperluan rakyat keperingkat atasan dan merancang bagi mentadbirkan matlamat daerah, keperluan – keperluan daerah untuk menilai faedah – faedah kepada rakyat di daerah bagi mencapai dasar pembangunan nasional.

3. Menjaga keselamatan daerah serta menjadi agen perubahan dan penggerak nadi.

4. Merancang bagaimana untuk meninggikan mutu dan taraf ekonomi penduduk.

Last Updated on Sunday, 29 September 2013 06:50