Muat Turun Borang Print
Written by Administrator   
Wednesday, 03 April 2013 06:19

** Penafian / ‘Desclaimer’ **

PERUNTUKAN TAMBAHAN MENGENAI BORANG-BORANG JADUAL KESEPULUH (Seksyen 436 Kanun Tanah Negara Akta 56 Tahun 1965)

Orang ramai adalah diingatkan agar mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan bagi borang-borang yang ingin dicetak sendiri seperti berikut :-

1. Borang-borang hendaklah dicetak atau ditaip di atas kertas putih biasa yang kuat dan tahan dan cukup licin untuk menghalang kabur dakwat, hendaklah berukur lebar empat ratus dua puluh millimeter dan panjang dua ratus sembilan puluh millimeter.

2. Suatu borang boleh dicetak atau ditaip lebih dari sekeping jika panjangnya mengkehendaki sedemikian.

3. Cetakan atau tulisan bertaip di atas satu borang (termasuk tulisan bertaip di atas salinan karbon) hendaklah berwarna hitam.

4. Tulisan manuskirp di atas suatu borang (termasuk suatu tandatangan) hendaklah dibuat dengan dakwat atau biru-hitam.

5. Catatan-catatan yang salah hendaklah dibatalkan dengan sempurna supaya tidak menyebabkan tidak boleh dibaca dan ditandatangani kecil oleh pegawai penyaksi. Tiada pembetulan, pemotongan atau pembatalan sesuatu catatan dalam borang boleh dibuat dengan memadam apa-apa perkataan atau angka ataupun menyebabkannya tidak boleh dibaca.

 • BORANG-BORANG PEJABAT TANAH

 • PERMOHONAN TANAH HARAM

 • 1. Borang Permohonan Tanah Haram

 • PENDAFTARAN

 • 1. Permohonan Didaftarkan Sebagai Tuanpunya Bagi Tanah Atau Kepentingan Dalam Dokumen Hakmilik Daftar Sementara (Borang 10F Seksyen 175 B(1) KTN)

  2. Bantahan Terhadap Catatan Atau Ketinggalan Catatan Di Dalam Dokumen Hakmilik Daftar Sementara (Borang 10I Seksyen 175 E KTN)

  3. Borang Penyaksian (Borang 13B Seksyen 211 (KTN)

  4. Permohonan Kebenaran Lembaga Tanah Ladang (Borang Permohonan Untuk Perakuan Kelulusan Bagi Pindahmilik, Pemindahan Atau Pelupusan)(Borang 14D Seksyen 214 A KTN)

  5. Pindahmilik Tanah,Bahagian Atau Pajakan (Borang 14A Seksyen 215,217,218 KTN)

  6. Pindahmilik Gadaian (Borang 14B Seksyen 218 KTN)

  7. Pajakan Tanah (Borang 15A Seksyen 221 KTN)

  8. Pajakan Kecil Tanah (Borang 15B Seksyen 222 KTN)

  9. Penyerahan Balik Pajakan (Borang 15C Seksyen 239 KTN)

  10. Gadaian (Borang 16A Seksyen 242 KTN)

  11. Gadaian (Borang 16B Seksyen 242 KTN)

  12. Penangguhan Gadaian (Borang 16C Seksyen 247 KTN)

  13. Senarai Semak Bagi Urusan Pendaftaran Perintah Jualan Oleh Mahkamah (Borang 16F Seksyen 259 KTN)

  14. Melepaskan Gadaian (Borang 16N Seksyen 278 KTN)

  15. Pemberian Isemen (Borang 17A Seksyen 286 KTN)

  16. Pemberian Isemen Berbalas (Borang 17B Seksyen 286 KTN)

  Last Updated on Monday, 11 January 2021 03:23